لیلا علی قلی زاده

دلگرمی

  در حال اصلاح مقاله‌ای بودم. عصبی بودم. فکر می‌کردم بیشتر ایراداتی که ویراستار از مقاله گرفته است با قصد

ادامه مطلب »