لیلا علی قلی زاده

مسئله‌ی انتخاب

یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا برای من دیدن فیلم است. نه اینکه فیلم دیدن را دوست نداشته باشم، ولی وقتی

ادامه مطلب »

یادداشت‌برداری

امروز پرنده به پرنده را برای بار دوم باز کردم. این‌بار از تک‌تک مطالبی که خواندم یادداشت‌ برداشتم. موقع رفتن

ادامه مطلب »

خرناسه

ساعت ۱:۴۵ نیمه‌شب بود که با صدای خرناس کشیدن‌های عسلی از خواب بیدار شدم. درد شدیدی در پس سرم احساس

ادامه مطلب »

سر درد

۲۵ دی ۱۴۰ خواب خوبی نداشتم. خواب همه‌ی اقوامم را دیدم. آن‌هایی که جز اسم‌شان چیز دیگری در موردشان نمی‌دانم

ادامه مطلب »