لیلا علی قلی زاده

نیچه

۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۳ صبح از خواب بیدار شدم. چرا مدام در این ساعت از خواب بیدار می‌شوم؟ تمام

ادامه مطلب »

دلتنگی

۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت چهار و نیم صبح بیدار شدم. وضو که گرفتم تازه نگاهم به ساعت افتاد. فکر کردم

ادامه مطلب »

کتابخانه

۸ بهمن ۱۴۰۲ باید به کتابخانه زنگ بزنم و کتاب‌های نخوانده را دوباره تمدید کنم. شانس‌ کتاب‌های روی میز برای

ادامه مطلب »

تردید و تغییر

پیدا شدن کتاب‌هایی که مدام ذهنم را درگیر می‌کنند، بی‌دلیل نیست. دیروز بعد از میهمانی در ماشین سکوت کرده بودم.

ادامه مطلب »

قرنطینه

بالاخره دایی دکترمان دعوتمان کرد. هر بار ما را می‌بیند می‌گوید بیایید خانه‌مان و ما رفتن به خانه‌اش را به

ادامه مطلب »

خانه تکانی

در حال کار کردن روی مقاله هستم که محمد می‌گوید: “قرار بود تشک تخت رو عوض کنیم.” می‌‌گویم: “اوهوم. می‌خوای

ادامه مطلب »