لیلا علی قلی زاده

کتاب های چاپ شده

چشم‌ها چند داستان کوتاه نوشتم که خیلی‌هم کوتاه نبود. ایده‌شان در روزهای تنهایی شکل گرفت. با آن داستان‌ها دوستان تازه‌ای

ادامه مطلب »