لیلا علی قلی زاده

هواپونوپونو

واژۀ هواپونوپونو را قبل‌تر از زهرا شنیده بودم؛ ولی از روی تنبلی به سراغش نرفته بودم. چند وقت پیش در

ادامه مطلب »

سپاسگزاری

در ابتدای هفته‌ی گذشته فیلم دایرۀ وحشت را دیدیم. این فیلم بر اساس نوشته‌های آر.ال استاین ساخته شده بود. با

ادامه مطلب »

سفر مشهد

ساعت نزدیک ده است. چند روزی است که ننوشته‌ام. در سفری که به جنوب داشتیم، هر لحظه هوای نوشتن به

ادامه مطلب »