لیلا علی قلی زاده

قانون تازه چیست؟

قانون تازه چیست؟ در کلاس درس استاد، تلمذ می‌کردیم که به تمرینی رسیدیم در باب قانون‌های هچل هفت خودمان و

ادامه مطلب »

دلایل من برای نوشتن

نوشتن باعث می‌شود که شفاف‌تر فکر کنم. نوشتن باعث کسب اعتبار بیشتری می‌شود. نوشتن قدرت کلامی را هم افزایش می‌دهد.

ادامه مطلب »