لیلا علی قلی زاده

ساکت‌باش

نامه‌ی سوم درباره‌ی مجموعه داستان‌های کوتاه ساکت‌باش زهرا جان امروز حدود ده داستان از مجموعه داستان‌های کوتاه «ساکت‌باش» از ریموند

ادامه مطلب »

کلیسای جامع

دومین نامه به زهرا درباره‌ی کلیسای جامع زهرا جان امروز دو داستان خواندم. یکی از ریموند کارور و دیگری از

ادامه مطلب »