لیلا علی قلی زاده

وادی خیال

درون اتوبوس سکوت محض بود. هیچ یک از مسافرها حرفی نمی‌زد. برخی از مسافرها با سرهای پایین افتاده به خواب

ادامه مطلب »

حرف‌ِ مردم

یک زن چادری از روبرو می‌آمد. خیلی شلخته و ژولیده بود. فقط یک زیرپیراهنی تنش بود. نزدیک‌تر که شد، خطوط

ادامه مطلب »

زنی در کافه

  داستان زیر با گوش‌دادن به موسیقی ارباب حلقه‌ها شکل گرفته است. هاروارد شور با ساخت قطعات موسیقی ارباب حلقه‌ها

ادامه مطلب »