لیلا علی قلی زاده

من شما را لو می‌دهم

دو دختربچه که به نظر می‌رسید، سنشان از پنج‌سال تجاوز نمی‌کند، در پیاده‌رویِ خیابان شلوغی ایستاده بودند. هر دو موهای

ادامه مطلب »

ظلمی داهیانه

داستانک روز بیست و پنجم به یک‌چهارم مسیر رسیدم. دوستانی که در این مسیر با من همراه شدند، خوب می‌دونند

ادامه مطلب »