گفت‌وگو با اسطوره‌ها

گفت‌وگویی با آرش کمانگیر در باب نوشتن به روزهایی فکر می‌کنم که بیماری بهانه‌ای می‌شود برای شانه خالی کردن از نوشتن و به مجسمه‌ی آرش درحالی‌که کمان را در دست گرفته و تیر را در چله‌اش گذاشته است، خیره می‌شوم

ادامه مطلب »

عذاب وجدان

وقتی مجموعه داستان‌های کوتاهی با عنوان نه داستان از خالق ناطوردشت را می‌خواندم، به این فکر کردم که چقدر ساده و روان با شروع یک مکالمه داستان را پیش می‌برد و تمام اطلاعات از دل گفت‌گو‌ها بیرون می‌آید. برای همین

ادامه مطلب »