لیلا علی قلی زاده

عذاب وجدان

وقتی مجموعه داستان‌های کوتاهی با عنوان نه داستان از خالق ناطوردشت را می‌خواندم، به این فکر کردم که چقدر ساده

ادامه مطلب »