لیلا علی قلی زاده

هواپونوپونو

واژۀ هواپونوپونو را قبل‌تر از زهرا شنیده بودم؛ ولی از روی تنبلی به سراغش نرفته بودم. چند وقت پیش در

ادامه مطلب »

بی حوصلگی و کتابخواری

بی‌حوصلگی خوب می‌دانم همیشه اوضاع بر وفق مراد نیست. همیشه احساسات بر یک مدار نمی‌چرخد. همیشه همه‌ی برنامه‌ها پیش نمی‌رود.

ادامه مطلب »