لیلا علی قلی زاده

شنود در قطار

کوپه‌ی شماره‌ی ۱ درست کنار کوپه‌ی مهمان‌دار بود. مهمان‌‌دار می‌توانست تمام مکالمات کوپه‌ی شماره ۱ را بشنود؛ اما اغلب کوپه‌ی

ادامه مطلب »