عذاب وجدان

وقتی مجموعه داستان‌های کوتاهی با عنوان نه داستان از خالق ناطوردشت را می‌خواندم، به این فکر کردم که چقدر ساده و روان با شروع یک مکالمه داستان را پیش می‌برد و تمام اطلاعات از دل گفت‌گو‌ها بیرون می‌آید. برای همین

ادامه مطلب »