لیلا علی قلی زاده

دردی که تمام نشد

داستانک یازدهم با لغت مسامحه مسامحه: سهل‌انگاری دکتر فراست صمیمی‌ترین دوست علی است. علی همیشه از سروش پیش او می‌نالد.

ادامه مطلب »

دیالوگ نویسی

یکی از تمریناتی که در کلاس‌های نویسندگی بایستی انجام می‌دادیم. تمرین دیالوگ نویسی بود. تمرینی که اوایل به سختی انجام

ادامه مطلب »