در ساعات اولیه صبح و قبل از خواب از فنّاوری دوری‌کنید.(بیست و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

در ساعات اولیه صبح و قبل از خواب از فنّاوری دوری‌کنید. دوری از تکنولوژی بعد از بیدار شدن بیدار شدن قبل از روشن شدن هوا بسیار خوب است؛ زیرا این عادت به سلامتی، ثروت و درایت اشخاص می افزاید. ارسطو

ادامه مطلب »

صبح ها قبل از همه از خواب بیدار شوید.(هفدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

صبح ها قبل از همه از خواب بیدار شوید.   «اگر صبح زود از خواب بیدار نشوید به‌جایی نخواهید رسید.» ویلیام پیت رابین شارها در کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها، راجع به الگوی خواب افراد موفق می‌گوید که افراد موفق صبح‌ها

ادامه مطلب »