واقعیت و دروغ

برای باور کردن یک دروغ کافیست آن را بارها تکرار کنید. آن وقت دیگر خودتان هم حقیقت آن را تشخیص نمی‌دهید. چند وقتی هست که برای تسکین و تسلای خاطر فردی، واقعیت را وارونه جلوه می‌دهم. چند روز پیش متوجه

ادامه مطلب »

جنگیدن و کنار آمدن با احساسات منفی

چند دقیقه مانده به افطار دستی نامرئی به گلویم چنگ انداخت و آن را عمیقن فشرد. اگر در آن لحظه کسی ازمن می‌پرسید چرا چهره‌ات در هم فرو رفته و اینطور بغ کرده‌ای؟ قادر نبودم حتی دهانم را باز کنم

ادامه مطلب »

خانه سبز

برای اینکه نظم زندگی‌ام به هم نریزد جابجایی و تغییر دکوراسیون در منزل آخرین فکری بود که به ذهنم ممکن بود خطور کند. هفت سال ساکن خانه شماره ۲۳ بودیم و هیچ وقت مثل دیگران به همسرم نگفته بودم که

ادامه مطلب »

اولین اثر بخشش

در مجلسی نشسته بودیم که یکی از حاضران گفت که قادر نیست کسی را که به او بدی کرده ببخشد. به او گفتم اولین اثر بخشش آرامش روحی است که نصیب خودمان می شود و من همیشه کسانی که آزارم

ادامه مطلب »

شاخ غول را شکستم

  وقتی در کلاس نویسنده مدرس ثبت نام کردم، فکر نمی‌کردم قرار است چنین بلایی بر سرم نازل شود. از آخرین باری که با اقتدار به چند شاگرد بزرگ‌تر از خودم درس می‌دادم بیست سال می‌گذرد. بیست سال پیرتر شده‌ام

ادامه مطلب »

فراق و وصال

روز نوشتی با صیغه دوم شخص   تمرینی برای تقویت مهارت‌های نویسندگی هنوز دو روز از اهدای پرنده‌ها به باغ پرندگان نگذشته بود که بی‌قراری و دلتنگی طوری امانت را برید که با دیدن هر حیوان خانگی به خودت به

ادامه مطلب »