۱۹۸۴

معرفی کتاب ۱۹۸۴ این رمان یکی از مشهورترین رمان‌های جرج اورول و همچنین یکی از رمان‌های پرفروش در سراسر جهان است که در رد حکومت‌های تمامیت‌خواه نوشته‌شده است.

ادامه مطلب »