کلمه می‌دانم را فراموش کنید.(یازدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

کلمه می‌دانم را فراموش کنید. با کلمه می‌دانم دریچه‌های یادگیری بسته می‌شوند و ما هیچ‌وقت قادر نخواهیم بود که به دنبال یادگیری علوم جدید برویم. سقراط دراین‌باره می‌گوید: «من عاقل هستم نه به این خاطر که همه‌چیز را می‌دانم بلکه

ادامه مطلب »