رژیم شکست خورده

از وقتی ترازو خریده بود، وزنش مدام مثل تورمی که بر کشورش حاکم بود، بالا می‌رفت. البته به روی خودش نمی‌آورد. حتمن باد بود. درست مثل تورم که او شاهدش بود و مسئولین فقط آن را یک عدد توپر می‌دانستند.

ادامه مطلب »