لیلا علی قلی زاده

من و گاه‌شمار

در باب رها کردن گاه‌شمار بازهم گاه‌شمار را رها کرده‌ام. بعد از آن دوره‌ی درد که فکر می‌کردم دیگر هیچ

ادامه مطلب »