صبح ها قبل از همه از خواب بیدار شوید.(هفدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

صبح ها قبل از همه از خواب بیدار شوید.   «اگر صبح زود از خواب بیدار نشوید به‌جایی نخواهید رسید.» ویلیام پیت رابین شارها در کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها، راجع به الگوی خواب افراد موفق می‌گوید که افراد موفق صبح‌ها

ادامه مطلب »