ذوقی چنان ندارد بی‌گربه زندگانی

از هشت روز پیش روندی را در نوشتن داستانک در پیش گرفته‌ام که لغات تازه را در داستانم به کار ببندم. به عمد لغاتی را انتخاب کرده‌ام که کمتر با آن‌ها برخورد کرده‌ باشم و برایم نامأنوس باشد. روز اول

ادامه مطلب »