لیلا علی قلی زاده

نویسنده ی فوری

نویسنده ی فوری به دیالوگ زیر که بین پدر و پسری ردوبدل شده است توجه کنید: دختر فلانی پزشک است.

ادامه مطلب »

نامه ای به دخترم

نامه ای به زیباترین تابلوی زندگی من دخترم هستی دخترم تو زیباترین تابلوی نقاشی خلقت در جهان بی رنگ و

ادامه مطلب »