نظم داشته باشید.(پانزدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

نظم داشته باشید. یکی از مشکلاتی که بیشتر مواقع با آن درگیر بودم گذاشتن اشیاء در مکان‌های مختلف و بعد پیدا نکردنشان در مواقع ضروری بود. این مشکل باعث اتلاف زمان و انرژی زیادی بود. مشکل ازآنجا به وجود می‌آمد

ادامه مطلب »