مهارت های ارتباطات جمعی را یاد بگیرید.(هشتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

مهارت های ارتباطات جمعی را یاد بگیرید. توانایی در برقراری ارتباط به‌گونه‌ای مؤثر، از باارزش‌ترین مهارت‌های زندگی است. امروزه ارتباطات به مهم‌ترین بخش زندگی انسان‌ها به‌ویژه در حوزه اجتماعی بدل شده است. در حقیقت این واژه به معنای انتقال اطلاعات

ادامه مطلب »