یک روز با جبران خلیل حبران

ذهن طبیعی گیاه در میانه‌ی زمستان به یاد تابستان گذشته نیست بلکه متوجه بهاری است که از راه می‌رسد.  “جبران خلیل جبران” زمستان برای گیاه به مثابه سختی‌ها و دشواری‌هایی است که انسان تحمل می‌کند. بیشتر افراد برای رهایی از

ادامه مطلب »
نه داستان

نه داستان سیلنجر

ماجرای آشنایی من با نه داستان غیر از کتاب‌هایی که دوستان هم‌فکر پیشنهاد می‌دهند یا استادم در وبینارهایش معرفی می‌کند، گاه به گاه کتابی را در کتابخانه‌ی محله می‌بینم که توجهم را جلب می‌کند. آن را امانت گرفته و به

ادامه مطلب »

دوستی با بچه‌غولی به نام آزیتا

روزانه نویسی با صیغه دوم شخص مفرد صبح بی‌آنکه ساعت زنگ بزند، سراسیمه از خواب می‌پری. نگاهت بر روی دیوار روبه‌رویت خشک می‌شود. ساعت روی دیوار می‌گوید یک ربع به قرارتان مانده است. با اینکه شب زود به بستر رفته‌ای؛

ادامه مطلب »