در یک مهارت متخصص شوید.(چهاردهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

در یک مهارت متخصص شوید.   سعی کنید حداقل در یک مهارت متخصص شوید، این مسئله خیلی مهم است. چراکه موجب افزایش اعتمادبه‌نفستان می‌شود. اعتمادبه‌نفس عاملی است که می‌تواند شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان یاری کند. اگر به

ادامه مطلب »