چرا من آن کار را انجام دادم؟

در دومین روز کمپ ایده‌پزی در ایده نهم استاد از ما می‌خواهد دلیل روزمان را بنویسیم و آن را تشریح کنیم. کارهای زیادی است که من برای انجام آن‌ها دلایل خودم را دارم. چرا بعد از چند ماه دخترم را

ادامه مطلب »