ریشه‌های عمیق مذهب

در برقی و شیشه‌ای فروشگاه باز شد. دخترکی لاغر اندام با لباسی سراسر سیاه، عینکی ته استکانی و گیسوانی آشفته وارد فروشگاه شد. با قدم‌هایی آهسته و ناتوان خودش را به بخش فروش کتاب‌ها رساند. دختر دیگری با روسری قرمز

ادامه مطلب »