لیلا علی قلی زاده

آقا حبیب

آقا حبیب همیشه تعریف می‌کرد که در ایام جوانی اوضاع کار و بارش خوب بود. هر پنج‌شنبه دست زن و

ادامه مطلب »

تلفن نوشته‌ها

صدای زنگ تلفن می‌آید. دینگ دینگ دینگ دینگ   صدای زنگ تلفن سال‌ها پیش متفاوت بود. همان روزهایی که تازه

ادامه مطلب »