لیلا علی قلی زاده

۱۹۸۴

معرفی کتاب ۱۹۸۴ این رمان یکی از مشهورترین رمان‌های جرج اورول و همچنین یکی از رمان‌های پرفروش در سراسر جهان

ادامه مطلب »