لیلا علی قلی زاده

رژیم شکست خورده

از وقتی ترازو خریده بود، وزنش مدام مثل تورمی که بر کشورش حاکم بود، بالا می‌رفت. البته به روی خودش

ادامه مطلب »