لیلا علی قلی زاده

از بالزاک الهام بگیرید

چرا نمی‌توانیم مثل نویسنده‌های بزرگ بنویسیم؟ سؤالی است که مدام در ذهن نویسنده‌های تازه‌کار(البته خودم هم از این قاعده مستثنا

ادامه مطلب »