لیلا علی قلی زاده

بینونت الوان

تعلیم مبانی رنگ و نقش به شیوه قجر در مجلس رنگ و نقش، استاد هنرمند، الوان از اصل تا فرع

ادامه مطلب »

دوستی با افعال

دوستی با افعال لازمه نویسنده شدن، نوشتن و تمرین مداوم است؛ اما چه باید بنویسیم؟ کسانی که از روی تفنن

ادامه مطلب »