هفدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

صبح ها قبل از همه از خواب بیدار شوید.

رابین شارما در کتاب باشگاه پنج صبحی ها، راجع به الگوی خواب افراد موفق می گوید که افراد موفق صبح ها قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار می شوند.

در ساعاتی که همه افراد خواب هستند و آلودگی های صوتی و تصویری وجود ندارد، بهره وری و تمرکز در بالاترین حد خودش است. بیدار شدن در این ساعات انرژی بالایی به همراه دارد. در کتاب های دینی ما هم به بیدار شدن در صبح زود و به دنبال روزی رفتن اشاره شده است چرا که برکت و وفور نعمت  در صبح زود بیدار شدن است.

چند سال پیش، پیرمرد و پیرزنی در اطراف محل کارم مغازه کوچکی داشتند که لوازم التحریر می فروختند. مغازه آنها خیلی کوچک بود، اما همیشه سر ساعت هفت مغازه شان را باز می کردند. برایشان تابستان و زمستان فرقی نداشت. سحرخیزی عادت روزانه شان بود. در حالیکه مغازه های دیگر بسته بودند و زودتر از ساعت نه، سر کار خودشان حاضر نمی شدند. من هر وقت چیزی می خواستم به مغازه آنها می رفتم و شاگردانم را هم به مغازه آنها راهنمایی می کردم. مغازه آنها در یک کوچه تنگ و باریک بود که امکان نداشت، کسی گذرش به آن مغازه بیفتد. اما به لطف سحرخیزیشان همیشه خدا روزیشان می رسید و هر بار که از آن­ها سوال می کردم که فروششان چطور است آن­ها شکر گذاری می کردند.

اما مغازه های بسیار بزرگی با قفسه هایی پر از اجناس مورد نیاز هم بودند که به موقع باز نمی شدند. بنابراین مشتری کمی داشتند، و بعد از مدتی همان طور که یک روز باز مثل قارچ روی زمین سبز شده بودند. روز دیگر جایشان را به کسب و کار دیگری می دادند. اگر کسب و کاری دارید و تصمیم دارید که کسب و کارتان را ادامه دهید، این توصیه را جدی بگیرید.

مدتی است که صبح، قبل از در آمدن آفتاب از خواب بیدار می شوم. این الگوی بیدار شدن در صبح زود، روی کیفیت خواب شبانه ام هم تاثیر گذاشته است. قبلا من تا دیر وقت بیدار می ماندم و وقتی هم به رختخواب می رفتم، اصلا خوابم نمی برد و انقدر فکر و خیالات موهوم به سرم می زد که برای فرار از انها با تلفن همراهم بازی می کردم یا در صفحات مجازی می چرخیدم. اما حالا از لحظه رفتن به رختخواب تا لحظه خوابیدنم، تنها به اندازه شمارش یک تا ده طول می کشد و دیگر لازم نیست برای زود خوابیدن به تکنیک گوسفند شماری روی بیاورم.

همچنین بیدار شدن در صبح زود باعث شده که به بیشتر کارهایم برسم و در طول روز اگر برنامه ای پیش بیاید، بتوان همه را مدیریت کنم. اما روزهایی که به هر دلیلی از این برنامه تخطی می کنم و دیر از خواب بیدار می شوم، عصبی و بی قرار می گردم.

نوشته شده توسط لیلا علی قلی زاده