قبل از شروع هر کاری رختخوابتان را مرتب کنید.(بیست و دومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

قبل از شروع هر کاری رختخوابتان را مرتب کنید. چند وقت پیش کتابی می‌خواندم با عنوان تخت خوابت را مرتب کن از ژنرال ویلیام اچ. مک ریون که در آن گفته‌شده بود که اگر می‌خواهید دنیا را تغییر دهید، اول

ادامه مطلب »