بیست و دومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

رختخواب تان را مرتب کنید.

رختخوابت را مرتب کن

چند وقت پیش کتابی می خواندم با عنوان تخت خوابت را مرتب کن از ژنرال ویلیام اچ. مک ریون که در آن گفته شده بود که اگر می خواهید دنیا را تغییر دهید، اول از رختخوابتان شروع کنید. کاری به ظاهر ساده و کم اهمیت که ما اغلب آن را نادیده می گیریم.

همین حالا که این مطلب را می خوانید، آیا رختخوابتان را مرتب کرده اید؟

 این اولین وظیفه در شروع هر روز است که اگر به درستی انجام شود در افزایش اعتماد به نفس تاثیر فراوان دارد. این که اول روز بخواهیم کارهای سخت و انجام نشدنی را به عهده بگیریم در صورت شکست، بقیه روزمان هم نابود می شود. اما با انجام یک کار ساده به ظاهر بی اهمیت، ما به خودمان افتخار می کنیم. مرتب کردن رختخواب که کاری روتین و همیشگی است باعث نظم و انضباطی می شود که در تمام ابعاد زندگی شخصی مهم و کاربردی است. بعضی وقت ها کارهای خیلی کوچکی وجود دارد که با انجامشان، نتایج روز خود را مشخص می کنیم. با انجام همین یک کار ساده، انگیزه شروع و ادامه یک روز خوب را در خودمان بوجود می آوریم.

چالش بزرگی که من در مواجه با دخترم داشتم این بود که در مساله ساده ای مثل مجبور کردن فرزندم به انجام وظایفش در مانده بودم. به فکرم رسید که مثل لیستی که برای خودم برای انجام برنامه های روزانه ام، تهیه کرده ام برای او هم لیستی ترتیب بدهم. با توجه به اینکه سن او کم بود باید لیستی تهیه می کردم که کارهای ساده بیشتری داشت. مثل مرتب کردن رختخواب، حمام کردن، مسواک زدن، خوردن کامل تمام وعده های غذایی، شیر خوردن و میوه خوردن، در بین این ها چند وظیفه سخت تر که از اهمیت بالایی برای من برخوردار بودند را هم جا دادم. با انجام کارهای ساده، اعتماد به نفسش بالا رفته و به انجام کارهای سخت رقبت بیشتری نشان می داد. باورکنید تا قبل از آن من همیشه با زور و اجبار او را مجبور به انجام تمرین های موسیقی اش می کردم و مطالعه کتاب هم موضوعی بود که به هیچ وجه زیر بارش نمی رفت. اما حالا با لیستی که از کارهای ساده، پر شده و روحیه او را تقویت می کند، او خودش را متعهد به انجام تمامی کارهای لیست می داند. قبل از نوشتن آن لیست، لیست دیگری تهیه کرده بودم که صرفا شامل چند کار سخت بود که بهیچ وجه نمی توانست زیر بار انجام موارد لیست برود. بعد از گذشت چند روز هیچ پاداشی نتوانست او را به انجام لیست متعهد کند.

کارکرد مغز انسان خیلی سخت نیست. کافیست روش های برخورد با مسائل را یاد بگیریم. با ساده سازی مسائل می توانیم ذهن را فریب دهیم که از توانایی های بالایی برخورداریم، آن وقت به راحتی می توانیم از پس مسائل سخت تر هم برآییم.