وابستگی عاطفی مانعی برای رسیدن به اهداف

وابستگی عاطفی مانعی برای رسیدن به اهداف . وقتی در مسیر رسیدن به اهدافمان گام برمی‌داریم با جاده‌ای صاف و مستقیم روبرو نیستیم. جاده پیش رویمان جاده‌ای پرپیچ‌وخم و کوهستانی است که حرکت در آن نیازمند این است که مشکلات

ادامه مطلب »