راه هنرمند

راه هنرمند امروز سومین روزیست که کتاب راه هنرمند را به صورت گروهی با گروه مهر و ماه میخوانم. این کتاب مرا به روزهایی پرتاب کرد که مشتاقانه قبل از طلوع افتاب از خواب برمیخواستم. اما بعد دچار سردرگمی شدم.

ادامه مطلب »

طاووس

طاووس موضوع نوشتن امروز را شب پیش‌ بر عهده من گذاشته بودند. به اطراف نگاه کردم تا موضوعی را بیابم که بابتش بتوان چندخطی نوشت. چیزهای زیادی در اطرافم وجود داشت؛ اما ذهنم پر کشید و رفت به میان نقاشی‌ها

ادامه مطلب »

استراحت در طول روز را جدی بگیرید.(سی امین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

استراحت را در طول روز را جدی بگیرید. این فصل به گروهی تعلق دارد که در طول شبانه‌روز بی‌وقفه کار می‌کنند. لطفاً افرادی که بی‌وقفه استراحت می‌کنند، این فصل را نخوانند.

ادامه مطلب »

صبح ها قبل از همه از خواب بیدار شوید.(هفدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

صبح ها قبل از همه از خواب بیدار شوید.   «اگر صبح زود از خواب بیدار نشوید به‌جایی نخواهید رسید.» ویلیام پیت رابین شارها در کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها، راجع به الگوی خواب افراد موفق می‌گوید که افراد موفق صبح‌ها

ادامه مطلب »

حداقل یک کتاب در زندگیتان بنویسید.(پنجمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

حداقل یک کتاب در زندگیتان بنویسید. زندگی همه افراد پر از داستان‌هایی است که مختص به خودشان است که اگر با بیانی شیوا ارائه شود، می‌تواند، مخاطبان بسیاری داشته باشد. همه افراد نویسنده نیستند که بتوانند کتاب بنویسند اما همه

ادامه مطلب »

گاهی کتاب را با صدای بلند بخوانید.(چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

گاهی کتاب را با صدای بلند بخوانید. سال دوم راهنمایی بودم که عاشق ادبیات، شعر و خصوصا شاهنامه خوانی شدم. معلم ادبیاتمان ذوق بالایی در ارائه دروس فارسی داشت. او شعرهای شاهنامه را با صدای بلند می خواند. با آهنگ

ادامه مطلب »