معرفی کتاب هر روز

خلاصه‌ی داستان هر روز از زبان آ روز ۵۹۹۴ مثل روزهای دیگر نبود. نمی‌دانستم قرار است که چه اتفاقی برایم رقم بخورد؛ زندگی کردن در بدن دیگران و تسخیر بدن‌شان برای یک روز، با وجود تمام چالش‌هایی که داشت، برایم

ادامه مطلب »