سماجت

سماجت در لغت به معنای اصرار و پافشاری کردن در امری است. در مسیر رسیدن به اهداف بایستی سماجت زیادی به خرج داد. سومین جلسه کلاس سپموزیوم توسعه فردی با داستانی از زندگی اندی اندوز آغاز شد. اندی در کودکی

ادامه مطلب »