مهارت‌های سخنوری را یاد بگیرید.(هفتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

مهارت‌های سخنوری را یاد بگیرید. یادگیری مهارت‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی کار و حرفه شما تأثیر می‌گذارد، نقش بسزایی در رشد شما دارد. یکی از این مهارت‌ها فارغ از اینکه حرفه شما چه باشد مهارت سخنوری است. یک

ادامه مطلب »