چطور عادت دیر خوابیدن را ترک کنیم؟

چطور عادت دیر خوابیدن را ترک کنیم؟

.

در گذشته‌ای نه‌چندان دور شرایط زندگی ایجاب می‌کرد که افراد به‌محض تاریک شدن هوا فعالیت‌های خود را تعطیل می‌کردند و پس از کمی شب‌نشینی به رختخواب می‌رفتند. نتیجه این می‌شد که صبح قبل از طلوع آفتاب از خواب برمی خواستند و به فعالیت‌های خود می‌رسیدند؛ اما ظهور فنّاوری‌های جدید و به وجود آمدن اسباب و وسایل سرگرمی آرام‌آرام الگوی خواب افراد را تغییر داد. افراد تمایل داشتند که تا دیروقت بیدار بمانند. نتیجه این بود که صبح‌ها دیرتر بیدار می‌شدند و اگر مجبور بودند که زود بیدار شوند، دیگر هیچ انرژی برای انجام فعالیت‌هایشان نداشتند. بیشتر بخوانید