با نوشتن از شر افکار مزاحم خلاص شوید

همیشه خدا پای موضوعاتی در میان است که روح و روان مرا به هم بریزد. ارتباط با آدم‌ها برایم سخت‌ترین کار دنیاست. وقتی عقایدشان مغایر با عقاید خودم باشد، نمی‌توانم درکشان کنم. نمی‌توانم از پشت چشمانشان بخوانم که روز را

ادامه مطلب »