خواب را فراموش نکنید.(بیست و پنجمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

خواب را فراموش نکنید. اثرات منفی کم خوابی به هم ریختن چرخهٔ خواب، عملکرد طبیعی سیستم بدن را مختل می‌کند. یادگیری، حافظه، بنیه، سلامت عمومی و روحیه همگی تحت تأثیر مدت و کیفیت خواب هستند. 

ادامه مطلب »