بیست و پنجمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

خواب را فراموش نکنید.

 به هم ریختن چرخهٔ خواب عملکرد طبیعی سیستم بدن را مختل می‌کند. یادگیری، حافظه، بنیه، سلامت عمومی و روحیه همگی تحت تأثیر مدت و کیفیت خواب هستند. 

بیشتر بخوانید