لیلا علی قلی زاده

دیالوگ نویسی

یکی از تمریناتی که در کلاس‌های نویسندگی بایستی انجام می‌دادیم. تمرین دیالوگ نویسی بود. تمرینی که اوایل به سختی انجام

ادامه مطلب »