تلفن نوشته‌ها

صدای زنگ تلفن می‌آید. دینگ دینگ دینگ دینگ   صدای زنگ تلفن سال‌ها پیش متفاوت بود. همان روزهایی که تازه پایش به خانه‌مان باز شده بود، ذوق آن را داشتیم که صدایش را تغییر دهیم. پدر یک تلفن دسته دوم

ادامه مطلب »

خاطرات مدفون شده

دو هفته قبل از سال جدید که برای دیدار آن دو رفته بودیم و گفتند که مجاز به دیدار نیستیم، دل در دلمان نبود. بی‌قرار بودیم. نکند فکر کنند که فراموششان کرده‌ایم؟ نکند، فکر کنند بی‌وفایی کرده‌ایم؟ نکند، فکر کنند

ادامه مطلب »