چگونه برای نوشتن ایده‌های خوب بیابم؟

چگونه برای نوشتن ایده‌های خوب بیابم؟

پشت میزکارم نشسته‌ام. منظره روبه‌رویم یک دیوار سفید خالی است. جز چند لکه سیاه چیز دیگری روی دیوار دیده نمی‌شود. به دیوار زل می‌زنم. به دنبال ایده‌ای در آن سوی اقیانوس ذهن هستم.

ایده در لغت به معنای اندیشه، خیال، تصور، فکر، رای، عقیده، نیتو منطق آمده است و منظور از ایده داستانی، فکر و اندیشه داستانی است.  “حسین حداد”

به گمانم بیشتر نویسنده‌ها، ایده‌هایشان را از کهکشانی دور آورده‌اند. در انتظار موجوداتی فضایی هستم که از کهکشانی دور، برایم جعبه بزرگی از ایده‌های ناب نوشتن را بیاورند؛ اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما واقعیت این است که ایده و موضوع در دسترس همه است. برای مثال گوستاو فلوبر به موضوع زن در طبقه متوسط جامعه پرداخته است و مضمون اما در مادام بواری را خلق کرده است. دی اچ لارنس هم با همین موضوع رمان خانم چترلی و لئو تولستوی رمان آناکارنینا را نوشته است. سه نویسنده روی یک موضوع مشترک کار کرده‌اند و هر کدام مضمون خاص خودشان را نوشته‌اند. با این حال باز به دنبال ایده خاصی هستم که هیچ کسی قبلاً در مورد ان چیزی ننوشته باشد.

به خود می‌گویم: «تو یک کودن به تمام معنا هستی.»

بیشتر بخوانید