دیکنز

از دیکنز یاد بگیریم.

در مقاله‌ی از بالزاک الهام بگیرید گفتم که یکی از روش‌ها برای یادگیری فنون نوشتن استفاده از تکنیک همانندسازی است؛ بنابراین برای نوشتن مثل بزرگان دنیای نویسندگی، هربار سراغ یکی از اساتید این فن می‌رویم. این‌بار هم سراغ آقای دیکنز

ادامه مطلب »