بیست و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

در ساعات اولیه صبح و قبل از خواب از تکنولوژی دوری کنید.

دوری از تکنولوژی بعد از بیدار شدن

ساعات اولیه صبح، ساعت های طلایی هستند. در این ساعت ها مغز بیشترین کارایی و بالاترین بهره وری را دارد. شما فکر می کنید افراد موفق در این ساعت ها چه می کنند؟ آیا آنها تلفن همراه هوشمندشان را در دست می گیرند و در حالی که در رختخواب هستند مدام پیام هایشان را بالا و پایین می کنند؟ یا اینکه در صفحات وب می چرخند؟ یا تلوزیون را روشن می کنند و خودشان را در معرض اخبار بد جهان قرار می دهند؟

بیشتر بخوانید