در ساعات اولیه صبح و قبل از خواب از فنّاوری دوری‌کنید.(بیست و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

در ساعات اولیه صبح و قبل از خواب از فنّاوری دوری‌کنید.

دوری از تکنولوژی بعد از بیدار شدن

بیدار شدن قبل از روشن شدن هوا بسیار خوب است؛ زیرا این عادت به سلامتی، ثروت و درایت اشخاص می افزاید.

ارسطو

بیشتر بخوانید